Инфопакет и само 3 свободни места!

Тук можете да се запознаете с условията за игра и програмата за протичането на IT джаги лигата 2016 - INFO PACKAGE: http://itfoosleague.com/sites/default/files/Info%20package_2016.pdf
Свободните места са вече само 3! Побързайте и заявете своето участие на register@itfoosleague.com или онлайн - http://itfoosleague.com/register!

Share this post

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.